Política de privacitat Xarxes Socials

Política de privacitat Xarxes Socials

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), YLMweb informa als usuaris, que ha creat un perfil a les Xarxes Socials Facebook i Twitter, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades d’YLMweb: 

  • CORREU ELECTRÒNIC: info@ylmweb.com

  • DOMINI WEB: www.ylmweb.com

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per YLMweb, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquells dades personals publicades al vostre perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

YLMweb té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats

En relació als drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, de què disposeu i que poden ser exercitades davant YLMweb, d’acord amb el RGPD, heu de tenir en compta els matisos següents:

Dret d’accés

És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes.

Dret de rectificació

És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de YLMweb, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

Dret a la limitació de tractament

És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.

Dret de supressió

És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.

Dret de portabilitat

El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre-les a un altre responsable.

Dret d’oposició

És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de YLMweb.

YLMweb realitzarà les actuacions següents:

  • Accés a la informació pública del perfil.

  • Publicació al perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de YLMweb

  • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

  • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions, per això haurà d’accedir a la seva configuració de privadesa.

Publicacions

L’usuari, un cop unit a la pàgina de YLMweb, podrà publicar en aquesta darrera comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser-ne el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquen els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , YLMweb es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

YLMweb no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de YLMweb, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

YLMweb es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.

Publicitat

YLMweb utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de YLMweb perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social: